Polnisch

Gwarancja/rękojmia na karty pamięci (SD / SDHC / SDXC, MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC, CompactFlash) i pendrivy USB (USB Flash Drives) marki AgfaPhoto

5 lat ograniczonej gwarancji przez firmę Lupus Imaging & Media (Lupus) na profesjonalnie karty pamięci AgfaPhoto, 3 lata na standardowe karty pamięci oraz 2 lata na pendrivy USB.

Firma Lupus gwarantuje, że w przypadku normalnego użytkowania karty pamięci i pendrivy USB AgfaPhoto przez okres gwarancji okres gwarancji, licząc od daty zakupu, pozostaną wolne od wad materiałowych i produkcyjnych oraz, że będą w zasadniczej części odpowiadać opublikowanym specyfikacjom.

Gwarancja jest udzielana pierwszemu nabywcy, który kupił taki produkt u autoryzowanego sprzedawcy lub bezpośrednio w firmie Lupus. Gwarancja nie jest przenoszona na osoby trzecie. Wymagany jest dowód zakupu. Produkt musi być użytkowany w urządzeniu zgodnym ze specyfikacjami CompactFlash Association (www.compactflash.org) lub SD Card Association (www.sdcard.org). Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku użycia z nieodpowiednim urządzeniem. Firma Lupus nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia błędów lub szkód, spowodowanych przez produkty lub elementy innych dostawców, niezależnie od faktu, czy użytkowanie razem z tymi produktami lub elementami jest autoryzowane czy też nie. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania innych dostawców, dostarczanego razem z produktem. Za wszystkie prace serwisowe lub naprawy, związane z tym oprogramowaniem, odpowiadają jego dostawcy. Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia przez firmę Lupus, że karta pamięci lub pendrive USB Flash uległy uszkodzeniu na skutek niewłaściwej instalacji, nadużycia, nieupoważnionej naprawy, zmian lub wypadku, albo jeżeli produkt był używany niezgodnie z instrukcją użytkowania.

Z roszczeniami gwarancyjnymi należy zwracać się do firmy Lupus pod numerem telefonu +49-2173-20890-0 lub wysłać maila na adres: info@lupus-im.com. Tam otrzymasz numer potwierdzenia, służący do śledzenia przesyłki. Produkt musisz odesłać w odpowiednim, bezpiecznym opakowaniu na własny koszt, zgodnie z instrukcjami firmy Lupus. Według własnego uznania firma Lupus albo naprawi produkt, albo zastąpi go nowym lub regenerowanym produktem o takiej samej albo większej pojemności i funkcjonalności. Gwarancja na produkt zastępczy obowiązuje na pozostały okres pierwotnej gwarancji.

Lupus nie udziela gwarancji i nie odpowiada za zniszczone dane lub zdjęcia, zapisane na produkcie (włącznie z produktami zwróconymi do producenta). Przyczyna utraty danych nie odgrywa przy tym żadnej roli. Firma Lupus nie udziela gwarancji na prawidłową pracę swoich produktów w każdej chwili. Karty pamięci i pendrivy USB Flash AgfaPhoto nie mogą być stosowane w systemach podtrzymujących życie lub wykorzystywane w innych systemach, w których w razie awarii może dojść do obrażeń lub śmierci osób.

Cała odpowiedzialność firmy Lupus i wyłączne roszczenia w razie naruszenia gwarancji przez firmę Lupus są ograniczone do podanych przedsięwzięć. W ustawowo dopuszczalnych ramach firma Lupus wyklucza wszystkie inne wyraźne i milczące gwarancje. Tym samym wykluczona jest między innymi także milcząca gwarancja rynkowości, przydatności do określonego zastosowania oraz przestrzegania wszystkich praw. Jeżeli w ramach obowiązującego prawodawstwa Lupus nie może wykluczyć wszystkich milczących gwarancji, to tego typu gwarancje obowiązują zgodnie z wymaganiami ustawowymi maksymalnie przez okres obowiązywania wyraźnej gwarancji. Lupus i przedsiębiorstwa powiązane lub zależne nie odpowiadają nigdy za szkody bezpośrednie, przypadkowe, specjalne lub następcze, za straty finansowe bądź za utratę jakichkolwiek danych. To ograniczenie obowiązuje również w przypadku, gdy firma Lupus została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Z tytułu niniejszej gwarancji przysługując Ci określone prawa. Odpowiednio do obowiązujących przepisów możesz mieć jeszcze ewentualnie inne prawa. Niektóre prawodawstwa nie dopuszczają czasowego ograniczenia milczących gwarancji lub wykluczenia albo ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze. Dlatego powyższa informacja o ograniczeniu lub wykluczeniu może Cię ewentualnie nie dotyczyć. Odpowiedzialność ze strony firmy Lupus nie przekracza nigdy kwoty zapłaty za produkt.