Finnisch

akuu/takuuvastuu AgfaPhoto muistikortit (SD / SDHC / SDXC Cards, MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC Cards, CompactFlash Cards) ja USB Flash Drives

Lupus Imaging & Media (Lupus) myöntää viiden vuoden rajoitetun takuun ammattimaiseen käyttöön tarkoitetuille AgfaPhoto-muistikorteille, kolmen vuoden takuun normaaleille muistikorteille ja kahden vuoden takuun USB Flash Drive -asemille.

Lupus takaa, että AgfaPhoto-muistikorteissa ja USB Flash Drive -asemissa ei esiinny koko takuuaikana ostopäivästä alkaen (“takuuaika”) materiaali- tai valmistusvirheitä, ja että ne vastaavat normaalissa käytössä laitteita koskevia julkaistuja teknisiä määritelmiä.

Takuu myönnetään ensiostajalle, joka on ostanut tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä tai suoraan firmalta Lupus. Takuuta ei voida siirtää. Takuuseen vaaditaan ostotodiste. Tätä tuotetta on käytettävä laitteessa, joka on yhteensopiva CompactFlash Association (www.compactflash.org) tai SD Card Association (www.sdcard.org) spesifikaatioiden kanssa. Jos sitä käytetään soveltumattomassa laitteessa, tämä takuu raukeaa. Lupus ei ota mitään vastuuta, jos virheen tai vian ovat aiheuttaneet kolmannen tarjoajan tuotteet tai komponentit riippumatta siitä, onko käyttö näiden tuotteiden kanssa oikeutettu vai ei. Tämä takuu ei ulotu kolmansien tarjoajien softwareen, joka toimitetaan tuotteen kanssa. Olet itse vastuussa kaikista tähän softwareen liittyvistä huolto- ja korjaustöistä. Tämä takuu on mitätön, mikäli Lupus toteaa, että tämän muistikortin/Flash Drives aseman  vioittuminen johtuu väärästä asennuksesta, väärinkäytöstä, omavaltaisesta korjauksesta, muutoksista tai onnettomuuden seurauksena tai jos tuotteita ei ole käytetty käyttöohjeiden mukaisesti.

Käänny takuuvaatimuksissa firman Lupus puoleen soittamalla puhelinnumeroon  +49-2173-20890-0 tai lähettämällä viesti sähköpostiosoitteeseen: info@lupus-im.com. Sinun on saatava vahvistusnumero lähetyksen seurantaan ja palautettava tuote varmassa pakkauksessa omalla kustannuksellasi firman Lupus ohjeiden mukaisesti. Lupus saa oman harkintansa mukaan päättää korjataanko tuote vai vaihdetaanko se uuteen tai uusittuun tuotteeseen, jonka kapasiteetti on sama tai parempi. Korvaavan tuotteen takuu on voimassa alkuperäisen tuotteen takuuajan jäljellä olevalle ajalle.

Lupus ei ota mitään takuuta eikä ole vastuussa kadonneista tiedoista tai kuvista, jotka oli tallennettu tuotteelle (palautetut tuotteet mukaan luettuina). Katoamisen syyllä ei ole tässä mitään merkitystä. Takuuta ei myönnetä myöskään siitä, että Lupus tuotteet toimisivat aina virheettömästi. AgfaPhoto muistikortteja ja USB Flash Drives asemia ei saa käyttää henkeä pelastavissa hoitojärjestelmissä eikä muissa hoitojärjestelmissä, joissa häiriö voi johtaa loukkaantumisiin tai kuolemaan.

Firman Lupus koko vastuu ja nimenomaiset vaatimuksesi, mikäli Lupus rikkoo takuuta vastaan, rajoittuvat mainittuihin toimenpiteisiin. Lupus sulkee lain sallimissa puitteissa pois kaikki muut nimenomaiset tai hiljaiset takuut. Tämä sulkee muun muassa pois myös markkinointikelpoisuuden hiljaiset takuut, takuun määrättyyn tarkoitukseen soveltuvuudesta ja kaikkien oikeuksien pidättämisestä. Ellei Lupus voimassa olevan lain puitteissa voi kieltäytyä kaikista hiljaisista takuista, tällaiset takuut pätevät voimassa olevan lain mukaisesti korkeintaan nimenomaisen takuun kestoajan. Lupus tai etuyhteydessä olevat yritykset tai tytäryhtiöt eivät missään tapauksessa vastaa välittömistä, satunnaisista, erikoisvahingoista tai seurannaisvahingoista, taloudellisista tappioista eivätkä minkäänlaisista tietojen katoamisesta. Tämä rajoitus pätee myös silloin, kun firmalle Lupus on viitattu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tämän takuun perusteella sinulla on määrättyjä oikeuksia. Riippuen voimassaolevasta lainsäädännöstä sinulla on mahdollisesti myös vielä muita oikeuksia. Eräillä oikeusaloilla ei hiljaisten takuiden ajallinen rajoitus tai satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkeminen tai rajoitus ole sallittu.  Yllä oleva viittaus rajoitukseen tai poissulkuun ei mahdollisesti tästä syystä koske sinua. Missään tapauksessa firman Lupus takuu ei nouse yli summan, jonka olet maksanut tuotteesta.