Tschechisch

Záruka na paměťové karty AgfaPhoto (karty SD / SDHC / SDXC, MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC, CompactFlash) a USB flash disky

Omezená záruka 5 let od firmy Lupus Imaging & Media (Lupus) na profesionální paměťové karty AgfaPhoto, 3 roky na standardní paměťové karty a 2 roky na USB klíč Flash Drives.

Firma Lupus zaručuje, že paměťové karty AgfaPhoto a USB klíč Flash Drives nebudou vykazovat během plynutí záruky od data zakoupení (“záruční doby”) žádné poškození materiálu nebo výrobní vady a při běžném používání odpovídají v podstatě zveřejněným specifikacím.

Záruka je poskytována prvnímu kupujícímu, který získá výrobek u autorizovaného obchodníka nebo přímo u společnosti Lupus. Záruka je nepřenosná. Při uplatnění reklamace musí být předložen doklad o zakoupení. Výrobek musí být používán v zařízeních kompatibilních s parametry vydanými CompactFlash Association (www.compactflash.org) nebo SD Card Association (www.sdcard.org). Při použití v nevhodném přístroji záruka zaniká. Lupus neodpovídá za vady nebo škody způsobené produkty či komponentami třetích osob, a to bez ohledu na to, zda je používání s těmito produkty nebo komponentami autorizováno. Záruka se nevztahuje na software třetích osob dodávaný společně s tímto produktem. Odpovědnost za veškeré činnosti související s údržbou a opravami tohoto software nese zákazník. Záruka zaniká, jestliže Lupus zjistí, že byl(a) paměťová karta /USB flash disk poškozen(a) chybnou instalací, nesprávným používáním, neoprávněnou opravou, úpravami nebo havárií, nebo byl(a) používán(a) v rozporu s pokyny pro používání výrobku.

Při uplatnění nároků plynoucích ze záruk se obraťte na firmu Lupus na telefonní číslo +49-2173-20890-0 nebo pošlete e-mail na adresu: info@lupus-im.com. Musíte obdržet potvrzovací číslo pro sledování zásilky a výrobek zaslat na vlastní náklady v zabezpečeném obalu a v souladu s pokyny firmy Lupus. Je plně na zvážení firmy Lupus, zda produkt opraví nebo místo něj poskytne nový nebo upravený výrobek o stejné nebo vyšší kapacitě a funkci. Záruka na náhradní výrobek se vztahuje na zbývající původní záruční období.

Lupus neposkytuje záruku a neodpovídá za ztracená data uložená na tomto produktu (vztahuje se i na vrácené výrobky). Příčina ztráty přitom nehraje roli. Záruka není poskytována na to, že výrobky firmy Lupus budou vždy pracovat bezchybně. Paměťové karty a USB flash disky AgfaPhoto je zakázáno používat u systémů určených pro udržování životních funkcí nebo v jiných aplikacích, kde jejich selhání může způsobit poranění nebo smrt.

Veškerá odpovědnost firmy Lupus a Vaše výhradní nároky při porušení podmínek této záruky firmou Lupus platí za předpokladu výše uvedených omezení. Na základě zákonem daného rámce vylučuje Lupus veškerou další (i nevyřčenou) odpovědnost. Ze záruk je kromě toho dále vyloučena garance konkurenceschopnosti, vhodnost pro konkrétní účely a dodržování veškerých práv. Jestliže Lupus nemůže v rámci platné legislativy odmítnout veškeré výslovně neuvedené záruky, pak takové záruky platí v souladu s právní legislativou nejdéle na dobu výslovné záruky. Lupus nebo podniky ve skupině nebo dceřiné společnosti v žádném případě neodpovídají za přímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, za finanční újmu nebo za ztrátu dat jakéhokoli druhu. Toto omezení platí i v případě, že byla firma Lupus na možnost takových škod upozorněna. Na základě této záruky pro Vás vyplývají určitá práva. Ze zákona Vám pak mohou případně příslušet i další práva. V některých oblastech práva je časové omezení tichých záruk, vyloučení ze záruky nebo omezení nahodilých škod či následných škod nepřípustné.   Proto se Vás výše uvedené ustanovení o omezeních nebo vyloučení nemusí týkat. Odpovědnost společnosti Lupus v žádném případě nepřesahuje částku, kterou jste za výrobek zaplatili.