Türkisch

AgfaPhoto hafıza kartları (SD / SDHC / SDXC Cards, MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC Cards, CompactFlash Cards) ve USB flash bellekler için garanti

Lupus Imaging & Media (Lupus) tarafından profesyonel AgfaPhoto hafıza kartları (bellek) için 5 yıl; standart hafıza kartları için 3 yıl ve USB Flash Drives için ise 2 yıl garantiyi teyid eder.

İşbu garanti ile Lupus AgfaPhoto hafıza kartları ve USB Flash Drives için satınalma tarihinden itibaren garanti süresinde malzeme ve üretim bozukluğu olmadığını garanti eder ve normal kullanım şartlarında teyid ettiği garantinin ilintili açıklamalarla örtüştüğünü belirtir.

Garanti, ürünü yetkili satıcıdan veya doğrudan Lupus’tan satın alan ilk müşteriye verilir. Garanti devredilemez. Ürünün satın alındığına dair belge gereklidir. Bu ürünün, CompactFlash Association (www.compactflash.org) veya SD Card Association’ın (www.sdcard.org) spesifikasyonları ile uyumlu olan bir cihaz içinde kullanılması şarttır. Söz konusu spesifikasyonlara uygun olmayan bir cihaz içinde kullanılması durumunda bu garanti ortadan kalkar. Lupus, üçüncü firmaların sunduğu ürün veya komponentler sayesinde meydana gelen arıza veya hasar durumunda, söz konusu ürün veya komponentlerle kullanıma ilişkin bir yetkinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Verilen garanti, ürünle birlikte teslim edilen üçüncü firmalara ait yazılımları kapsamaz. Bu yazılımla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm bakım ve onarım işlerinden kendiniz sorumlusunuz. Eğer Lupus bu hafıza kartının/USB flash belleğin yanlış kurulum, kötüye kullanım, yetkisiz onarım, değişiklik veya bir kaza nedeniyle hasar gördüğünü veya ürünün kullanımı için verilen talimatlara uygun şekilde kullanılmadığını tespit ederse garanti geçersiz olur.
Garanti talepleriniz için lütfen +49-2173-20890-0 numaralı telefondan Lupus’a başvurun veya info@lupus-im.com adresine bir e-posta gönderin. Gönderinizin takip edilmesi için bir onay numarası almak ve ürünü Lupus’un talimatlarına göre güvenli bir ambalaj içinde, masrafları kendinizce karşılanmak şartıyla Lupus’a geri göndermek zorundasınız. Lupus, ürünü ya kendi takdirine göre onarma ya da eşit veya daha iyi kapasiteye ve işleve sahip yeni veya elden geçirilmiş bir ürünle değiştirme serbestliğine sahiptir. Kusurlu ürün yerine verilecek ürünün garantisi, asıl garanti süresinin geriye kalan kısmı için geçerlidir.

Lupus, bir ürün üzerinde (geri gönderilen dahil olmak üzere) kaydedilmiş olan bilgi veya resimlerin kaybedilmesi ile ilgili olarak herhangi bir garanti üstlenmez ve sorumluluk da kabul etmez. Burada söz konusu bilgilerin ve verilerin kaybolmasının sebebi herhangi bir rol oynamaz. Lupus’un ürünlerinin her zaman arızasız çalışacağına dair herhangi bir garanti üstlenilmez. AgfaPhoto hafıza kartlarının ve USB flash belleklerin, fonksiyon bozukluğu durumunda yaralanmaya veya yaşam kaybına yol açabilecek olan, insanı hayattı tutmaya yarayan tıbbi sistemlerde ve bu sistemlere ait uygulamalarda kullanılması yasaktır.

Lupus’un tüm mesuliyeti ve Lupus’un bu garantiyi ihlal etmesi durumundaki münhasır haklarınız yukarıda belirtilen işlemlerle sınırlıdır. Lupus, açıkça belirtilmiş veya üstü kapalı tüm diğer garantileri yasalarda izin verilen kapsamda hariç kılar. Böylece, örneğin pazarlanabilirliğe, belli bir amaç için elverişliliğe ve tüm hakların korunmasına dair üstü kapalı garanti de hariç kılınmıştır. Eğer Lupus yürürlükte olan yasalar kapsamında tüm üstü kapalı garantileri reddedemezse bu tür garantiler, yürürlükteki yasalara göre en fazla açık garantinin süresi kadar geçerlidir. Lupus veya Lupus’a bağlı şirketler veya yan kuruluşlar; doğrudan veya tesadüfen meydana gelen hasarlar, özel hasarlar ya da müteakip hasarlar, maddi kayıplar veya her türlü veri kaybı için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu kısıtlama, Lupus bu tür hasarların meydana gelebileceğine dair bir uyarı vermiş olsa dahi geçerlidir. Bu garantiye istinaden belli haklara sahipsiniz. Yürürlükteki yasaya bağlı olarak muhtemelen başka haklarınız da bulunabilir. Bazı hukuk bölgelerinde üstü kapalı garantilerin süresinin kısıtlanmasına veya tesadüfi ya da müteakip hasarların hariç kılınmasına veya kısıtlanmasına izin verilmemiştir. Bu nedenle, kısıtlama veya hariç kılma ile ilgili olarak yukarıda yapılan açıklama sizin için geçerli olmayabilir. Lupus’un sorumluluğu, hiçbir durumda ürün için ödemiş olduğunuz tutardan daha yüksek olamaz.