Ungarisch

Garancia/Jótállás AgfaPhoto memóriakártyák (SD / SDHC / SDXC kártyák, MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC kártyák, CompactFlash kártyák) és  USB flash drive-ok
A Lupus Imaging & Media (Lupus) a professzionális AgfaPhoto memóriakártyára 5 év, a  Standard memóriakártyákra 3 év és az USB Flash memória eszközökre 2 év korlátozott garanciát nyújt.

A Lups garantálja, hogy az AgfaPhoto memóriakártya és az USB Flash memória eszköz a garancia ideje alatt, a vásárlás időpontjától számítva (garanciális idő) mentes minden alapanyag- és gyártási hibától és normál alkalmazás esetén lényegében megfelel a megadott specifikációknak.

A garancia a termék azon első megvásárlója nevére szól, aki a terméket forgalmazásra feljogosított kereskedőnél vagy a Lupusnál vásárolta meg. A garancia nem ruházható át másra. A vásárlást igazoló dokumentumot meg kell őrizni. Ez a termék a CompactFlash Association (www.compactflash.org) vagy az SD Card Association (www.sdcard.org) specifikációival kompatilis készülékben alkalmazandó. Nem megfelelő készülékben történő alkalmazása esetén a garancia elvész. A Lupus nem vállal felelősséget olyan esetekben, ha más vállalatok termékei vagy alkatrészei okoznak hibát vagy károsodást, függetlenül attól, hogy az ezen termékekkel vagy alkatrészekkel való együttes alkalmazás engedélyezett-e vagy sem. A garancia nem terjed ki a termékkel kiszállított, más vállalat által előállított szoftverre. Az ilyen szoftverrel kapcsolatos karbantartási és javítási munkálatok az Ön felelősségi körébe tartoznak. A garancia elvész, ha a Lupus azt állapítja meg, hogy a memóriakártya/USB flash drive nem megfelelő telepítés, visszaélés, illetéktelen személy által végzett javítás, modifikáció vagy baleset során hibásodott meg, vagy nem a termék használati utasításában rögzítettek szerint került alkalmazásra.

Ha jótállási igény áll fenn, lépjen kapcsolatba a Lupussal a +49-2173-20890-0 telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a info@lupus-im.com címre. A terméket a Lupus utasításainak megfelelően, saját költségén és biztonságos csomagolásban kell visszaküldenie. Küldeménye nyomon követése érdekében a küldeménynek rendelkeznie kell azonosítószámmal. A Lupus dönt arról, hogy a terméket megszereli-e, vagy azt egy azonos vagy nagyobb kapacitással rendelkező új, vagy továbbfejlesztett termékre cseréli ki. A póttermék garanciaideje az eredeti garanciaidőből visszamaradó időszakkal egyezik meg.

A Lupus nem vállal garanciát és nem felelős a terméken tárolt fájlok vagy képek elvesztése esetén (visszaküldött termékek esetén sem). Az adatvesztés oka ilyenkor nem mérvadó. Nem vállalunk garanciát arra, hogy a Lupus termékei mindenkor hibátlanul működnek. Az AgfaPhoto memóriakártya és az USB flash drive nem alkalmazható életfenntartó rendszerekben vagy olyan egyéb helyzetekben, melyekben a termék meghibásodása sérülést vagy halált okozhat.

A Lupus teljes felelőssége valamint az Ön kizárólagos igénye abban az esetben, ha a Lupus megsérti a garancia-előírásokat, a fent nevezett intézkedésekre korlátozódik. A Lupus a törvényes kereteken belül minden más nyomatékosan kifejezett vagy hallgatólagos garanciát kizár. Ezáltal kizárt a piacképességet, az egy bizonyos célra való alkalmasságot és az összeg jog betartását illető hallgatólagos garancia is. Amennyiben a Lupus az érvényes törvényes kereteken belül nem utasíthat el minden hallgatólagos garanciát, az ilyen jellegű garancia legfeljebb a megállapított garancia idejére terjed ki. A Lupus, illetve a hozzá kapcsolódó vállalatok vagy leányvállalatok semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget közvetlen, véletlen vagy speciális károkért és azok következményeiért, valamint anyagi károkért és semmiféle adatvesztésért. Ez a korlátozás akkor is érvényes, ha felhívták a Lupus figyelmét az ilyen károk lehetőségére. Ezen garancia alapján Ön bizonyos jogok illetik meg. Az érvényes törvényes rendelkezések alapján Ön esetlegesen más jogokkal is rendelkezik. Bizonyos jogi területeken nem lehetséges a hallgatólagos garancia időbeli korlátozása vagy a véletlen károk és ezek következményei okozta károk korlátozása illetve kizárása. Az ilyen korlátozásokkal vagy kizárásokkal kapcsolatos fenti utalások ezért az Ön esetében esetleg nem érvényesek. A Lupus felelőssége semmilyen körülmények között nem haladja meg azt az összeget, amit Ön a termékért fizetett.